Natuurlijke ventilatie

Natuurlijke ventilatie is een vorm van ventileren waarbij de aanvoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht zonder ventilatoren verloopt! De aan- en afvoer van lucht ontstaat door:

  • Temperatuurverschillen tussen vertrek en buitenlucht. In de winter zal de natuurlijke ventilatie duidelijk beter werken dan in de zomer zodat je in de winter de ramen veel minder ver open hoeft te zetten dan in de zomer.
  • Drukverschillen tussen vertrek en buiten. Staat er wind op het raam of rooster dan neemt de ventilatie sterk toe. Indien u aan de andere zijde van het vertrek een raam of deur opent, zorgt dit voor een versterkend effect.

Voordelen van natuurlijke ventilatie

  • De menging tussen aangevoerde en afgewerkte lucht is bijna altijd goed
  • luchtverontreiniging kan in het geval van calamiteiten buitenshuis worden gehouden

Nadelen van natuurlijke ventilatie

  • beperkte controle over de aan en afvoer van lucht
  • Onvoldoende werking tijdens warme zomerdagen
  • Tijdens koude dagen werkt het te goed waardoor tocht ontstaat. Dan sluit men de ramen en roosters hetgeen zorgt voor onvoldoende frisse lucht.
  • Er gaat veel energie verloren door de afvoer van warmte uit het vertrek.